Brisk och havskajaken

150 kr inkl moms

Brisk is sea kayaking in the archipelago with his new big brother Moein and his mother Ester. He talks to everyone that comes in his way through the day on the ocean: with birds, seals, the island girl, other paddlers and the under water troll Green-slick. In the book Brisk and the sea kayak, nature is alive, at least for Brisk… Poetic, inspiring and full of exciting knowledge for the 3- to 6-year-old!
Brisk paddlar i skärgården med sin nya storebror Moein och mamma Ester.
Brisk paddlar i skärgården med sin nya storebror Moein och mamma Ester. Han pratar med dem de möter på sin vattenväg: med fåglar, sälar, öflickan, andra paddlare och blöttrollet Grönslick. I Brisk och havskajaken är naturen levande, i alla fall för Brisk. Poetisk, inspirerande och full av spännande kunskap för 3- till 6-åringen!
ISBN: 978 918 839 5061
295 x 225 x 10 mm
Weight: 476 g